Doelstellingen TesSwim

TECHNIEK 

TesSwim wil op recreatief niveau jeugdige en volwassen zwemmers technisch correct leren zwemmen in de verschillende zwemstijlen (borstcrawl, rugcrawl, dolfijn, schoolslag en wisselslag). Ook het aanleren van starten en keerpunten staat op het programma.

Dit alles gebeurt stapsgewijs in vier homogene niveaugroepen en via een zeer brede waaier aan oefeningen.

UITHOUDING - LENIGHEID - COÖRDINATIE

Daarnaast worden op de verschillende niveaus de zwemafstanden progressief opgebouwd (uithouding). Het vergroten van coördinatie en lenigheid en het verhogen van snelheid zijn eveneens belangrijke doelstellingen.

TesSwim ijvert er bovendien voor dat zwemmen, een zeer gezonde sport, voor elk lid een bijzonder leuke bezigheid wordt.

Getalenteerde zwemmers die in de toekomst zouden wensen competitie te zwemmen, willen we een degelijke basis meegeven.

SNELHEID - KRACHT

Gevorderde zwemmers zullen op de trainingen dan ook regelmatig sprinten. En om zicht te krijgen op de persoonlijke progressie van elke zwemmer worden af en toe ook tijden opgenomen.

OP MAAT VAN ELKE ZWEMMER 

De begeleiders beogen uit elk lid het beste naar boven te halen!!!