Verzekering

Alle leden zijn automatisch verzekerd via de VZF (Vlaamse Zwemfederatie) bij ARENA.

Voor meer informatie over de voorwaarden van deze verzekering: www.zwemfed.be. Kies info - ledeninfo - verzekering en ongevallen. 

Op deze site vind je ook het formulier "ongevalsaangifte".

Ook de trainers beschikken over dit formulier.